PŘÍBĚHY Z DÁVNÝCH DĚJIN ZEMĚ MORAVSKÉ

19.11.2010 20:40

Nová dvoudílná kniha o Moravě nese název PŘÍBĚHY Z DÁVNÝCH DĚJIN ZEMĚ MORAVSKÉ - I. Vzdor, slzy a krev, II. Sláva a pád. Knihu ilustrovala akademická malířka paní Magda Veverková Hrnčířová, rodačka z Rožnova pod Radhoštěm, výtvarnice a ilustrátorka  krásných knih pro děti a mládež, působící nyní na fakultě výtvarných umění plzeňské univerzity. Záštitu nad novou knihou převzali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Moravskoslezského kraje ing. Jaroslav Palas a primátor města Brna Bc. Roman Onderka. Oba díly jsou obsaženy v jediné knize, její  prodejní cena je 340,- Kč. Podobné dílo nebylo ještě nikdy nikým napsáno a vydáno! Objednávku je možné si stáhnout také na

ANOTACE:

   Tato unikátní dvoudílná kniha líčí formou dobrodružných napínavých příběhů pohnuté dějiny země, která se podle řeky protékající od vrcholu Kralického Sněžníku až k ústí do Dunaje nazývá od nepaměti Moravou. Toto území bylo osídleno mnohem dříve než země jeho sousedů a prošlo složitým vývojem. K napsání knihy bylo třeba shromáždit obrovské množství informací a historických materiálů, vybrat z nich ty, které byly nejdůležitější, a zakomponovat je do textu díla.

 

I. díl – VZDOR, SLZY A KREV

   První díl nás přivádí k samým počátkům slovanského osídlení Moravy. Ukazuje, jak museli naši předkové o svou zemi tvrdě bojovat s početně mnohem silnějším, lépe organizovaným a vyzbrojeným nepřítelem, ať už to byli bojovní nájezdníci Avaři, nebo sousední mocná Franská říše. Příběhy plné krvavých bojů o přežití jsou však prodchnuty také láskou člověka k člověku a k rodné zemi. Tento první díl je tematicky rozdělen do tří nosných příběhů s následujícími kapitolami:

 

Příběh první – Jak žili naši předkové: O králi Marobudovi, Slované na Moravě, V moravské vsi, Nepřítel na obzoru, V zajetí duchů, Pohřeb vojvody;

Příběh druhý – V moci Avarů: Vpád, Mojen a jeho kmen, Obránci valu, Morfena, Avarský princ, Msta, Rozkol a Sudivoj, V zajetí, Dcera svého kmene, Synové otců a matek;

Příběh třetí – O Sámovi: Z otroka kupcem, Vyznání lásky, Na prahu války, Válka s Avary, Žádost o ruku, Sámo – slovanský král, Sicharius, Vojsko franského krále, Pevnost Wogastisburg, Bitva u Wogastisburgu.

 

II. díl – SLÁVA A PÁD

   Říše Sámova, kterou skončil první díl, neměla dlouhého trvání. O jejím konci nic nevíme. A přesto nezahynula. Na čas se sice znovu rozpadla na celou řadu drobných kmenových knížectví nemajících společného vládce, ale uběhla dvě století a znovu slyšíme o nové velké slovanské říši, zářící na evropském nebi jako hvězda první velikosti. Na troskách kdysi slavné říše Sámovy povstala říše ještě slavnější a mocnější – Velká Morava. Druhý díl je tematicky rozdělen do čtyř nosných příběhů s následujícími kapitolami:

 

Příběh první – O knížeti Pribinovi: Cestou kupců, Útěk z Nitry, Na Ratbodově dvoře, Dvojí tvář knížete, Štědrý pán a pokorný sluha, Rastislavův meč;

Příběh druhý – O knížeti Rasticovi: Děvín, Dívčí kameny, Ludvíkovi poslové, Zmařené úklady, Poselstvo do Byzance, Příchod věrozvěstů, Jak daroval Konstantin otrokům svobodu, Konstantin a Metoděj v Římě, Krev proti krvi, Soud nad Rastislavem;

Příběh třetí – O Svatoplukovi: Metoděj vězněm biskupů, Kobka, Hadí jazyky, Svatoplukova pomsta, Cesta pro nevěstu, Svatební průvod, Vyhnání žáků Metodějových, Svatoplukovy pruty, Pověst o Svatoplukovi, Rytíř v mnišské kápi, O Ječmínkovi;

Příběh čtvrtý – Pláč Moravy: Svatoplukovi synové, Maďaři přicházejí, Poslední pokus o záchranu, Poslední vítězství a na konec místo doslovu – Konec Velké Moravy.

Kontakt

PaeDr. Jindřich František Bobák

j.f.bobak@seznam.cz

760 01 Zlín, Podhoří-K.Světlé 488, Czech Republic

+420.739219468

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode