Vítejte na mém webu


 PaedDr. Jindřich František BOBÁK,

se narodil 26. února 1940 ve Zlíně. Jeho otec se stal po válce vojákem z povolání, vykonával pohraniční službu. Po jeho vzoru si zvolil i syn vojenské povolání, a stal se důstojníkem z povolání. Brzy však armádu zklamán opustil. V r. 1967 přijal zaměstnání ve škole, působil několik let jako vychovatel a externí učitel. Při zaměstnání vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, promoval jako učitel češtiny a dějepisu. Studia završil rigorózní zkouškou a  promoval jako doktor pedagogiky. Profesionální pedagogickou dráhu ukončil v r. 2000. Jeho první souvislá kniha "Procházky starým Zlínem" vyšla až roku 1999. Jeho zatím nejrozsáhlejším dílem jsou Dávné pověsti národa českého a Příběhy z dávných dějin země moravské. V současné době se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Píše především knihy pro děti a mládež, které vycházejí v nakladatelství Amenius, s.r.o. Je členem Obce českých spisovatelů.

Připravuje se

05.05.2017 06:13

KDYŽ SE ŘEKNE LÁSKA

ZATÍM NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNICKÁ AUTOROVA SBÍRKA bohatě ilustrovaná jeho vlastními barevnými fotografiemi je členěna do oddílů láska k ženě, láska k zemi a vlasti, doplněna je lidovou poezií "Vonička z jihovýhodní Moravy". Vydává nakladatelství TRIBUN EU, s.r.o., Brno, www.knihovnicka.cz

Novinky

11.02.2017 19:38

SLUNKO NA HERBÁŘI

Působivé lyrické verše o květinách v seifertovském stylu jsou bohatě ilustrovány vastními fotografiemi autota. Vznikl tak unikátní, v literatuře ojedinělý celek.
11.02.2017 19:36

PTÁCI V ZIMĚ

Krásná básnická sbírka bohatě ilustrovaná vlastními barevnými fotografiemu autotora tvoří unikátní dílo. Působivé lyrické básně v seifertovském stylu.
10.10.2016 16:15

NELZE ZAPOMENOUT

Kniha NELZE ZAPOMENOUT je autobiografickým zpodobněním doby autorova dospívání, která patří k nejpohnutějším obdobím jeho života. Autor vyrůstal v rodině vojáka-hraničáře, často měnil bydliště i školu a dostával se do bezprostředního styku i se spolužáky jiných národností. Pravdivé líčení...
31.08.2016 09:10

ZLATÉ DNO

S radostí oznamuji všem svým příznivcům a čtenářům, že v nakladatelství Amenius, vyšla moje nejnovější pohádková knížka pro děti ZLATÉ DNO. Tato krásná knížka plná laskavé moudrosti je tím nejvhodnějším dárkem. Mohou ji číst děti již od 1 - 2. tříd....  
25.07.2014 12:54

PŘÍBĚHY PODLE BIBLE JAK JE NEZNÁTE

Po mnoha peripetiích a letech úmorné práce vyšla tato moudrá, napínavá a čtivá kniha. Nepostrádá  humor a legraci. Šestnáct vybraných starozákonních příběhů je pojato pohledem moderního, předsudků zbaveného člověka.
05.04.2014 18:00

CESTA PRINCEZNY OROSIE Z MORAVY NA KONEC SVĚTA

Napínavý životní příběh české a moravské princezny Dobroslavy, schovanky knížete Bořivoje a jeho ženy sv. Ludmily, příbuzné moravského krále Svatopluka, v Evropě a lat. Americe je známé jako sv. Eurosia(Orosia).

OSVĚTA

06.05.2017 07:33

Besedy se žáky škol a seniory v r. 2016

V roce 2016 jsem byl na návštěvě mezi žáky několika základních škol ve Zlíně, v Otrokovicích, ve Starém Městě u Uherského Hradiště (tamtéž i v jedné z mateřských škol) a ve dvou domovech pro seniory v Otrokovicích. Besedoval jsem s nimi o literatuře a o mých knihách. Několik besed se uskutečnilo v...
31.01.2017 08:45

Beseda s dětmi 2. tříd ve Starém Městě u Uh. Hradiště

V tento den proběhla beseda s dětmi a jejich učitelkami o mých knížkách pro děti - pohádky a básně. Velký zájem dětí.
07.10.2015 13:13

Nové besedy se žáky škol a důchodci

K předním aktivitám spisovatele a básníka PaedDr. J. F. Bobáka patří jeho četné návštěvy základních škol, většinou ve Zlíně a nedalekých Otrokovicích. Jen v průběhu roku 2014 absolvoval čtrnáct besed se žáky prvního i druhého stupně základních škol ve Zlíně, Otrokovicích, ale i jinde na území...
07.04.2014 17:33

Besedy se žáky škol

V kalendářním roce 2013 proběhly čtyři besedy o knize spojené s autorským čtením se žáky 14. základní školy ve Zlíně na Jižních Svazích, Okružní ulice, 2 besedy o knize "Procházky starým Zlínem", dvě besedy o pohádkové knížce "Zajíček Strakaté Ouško" a dvě besedy o knížce "Neuvěřitelné...

Kontakt

PaeDr. Jindřich František Bobák

j.f.bobak@seznam.cz

760 01 Zlín, Podhoří-K.Světlé 488, Czech Republic

+420.739219468

Vyhledávání

Fotogalerie: OBÁLKY VYDANÝCH KNIH

Ilustrátoři mých knih

07.04.2014 17:31

Ilustrátoři mých knih

Magda Veverkovová Hrnčířová,  akad. mal./ Ladislav Pálka, malíř, ilustrátor, grafik/ Marie Šuterová, grafička, ilustrátorka/ Dana Černická, malířka, ilustrátorka/J.F.Bobák, fotoilustrace  

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode