Archiv článků

18.03.2010 19:56

DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO - III. Doba královská

Chronologicky uspořádané příběhy z dějin českého národa od Přemysla Otakara II. až po popravu 27 českých pánů na Staroměstském nuáměstí a pověst o Blaníku, která vyjadřuje víru v lepší budoucnost. Dávné pověsti národa českého - Doba královská - obsah Poselstvo Jeho Milosti, Podvedený král,...
18.03.2010 19:54

DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO - II. Doba křesťanská

Chronologicky uspořádané příběhy z českých dějin od knížete Bořivoje a s. Ludmily až po dobytí Milána českým knížetem Vladislavem. Dávné pověsti národa českého - Doba křesťanská - obsah: Dva andělé, Bořivoj a Ludmila, Vzpoura proti kříži, O Štylfrýdovi, Bořivojův návrat, Kníže Vratislav,...
18.03.2010 19:53

DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO - I. Doba pohanská

Osudy Čechů od jejich válečného střetu s Avary v pravěkých sídlištích a jejich příchodu na horu Říp až po poslední pohanská knížata v Čechách. Dávné pověsti národa českého - Doba pohanská - obsah: O Ljubovi a Ljubě, Avaři, Přísaha svornosti, Na život a na smrt, Souboj, Zánik starého sěla,...
18.03.2010 19:51

NA TLUSTÉ HOŘE LESÍČEK

Kniha pohádek na lidové motivy s barevnými ilustracemi  akad. malířky Magdy Veverkové Hrnčířové. Pavel Dolejší, Humpolec 2006.
18.03.2010 19:49

PROCHÁZKY STARÝM ZLÍNEM v konfrontaci starého a nového

Rozšířené vydání předchozí úspěšné publikace, tentokrát až do r. 1945. Kniha je vybavena velký  množstvím srovnávacích černobílých a barevných fotografií autora knihy. Nakladatelství Lípa-Vizovice 2006.
18.03.2010 19:46

POHÁDKY OD ŘEKY DŘEVNICE

Kniha  pohádek na regionální lidové motivy, pohádky se střídají se snadno zapamatovatelnými verši pro děti. Barevně ilustrovala Marie Šuterová, Esprint Zlín s.r.o. 2004.
18.03.2010 19:44

PROCHÁZKY STARÝM ZLÍNEM

Populárně-naučná publikace o městě Zlínu od jeho založení až po začátek 2. světové války, množství fotografií černhobílých fotografií z autorova soukromého archivu. Lípa Vizovice, 1999.
18.03.2010 19:38

OPOŽDĚNÉ REPORTÁŽE

Knížka popisující poměry ve Zlíně v posledních letech tzv "normalizace". Autobiografie, černobílé fotografie autora. Praha 1999.

Kontakt

PaeDr. Jindřich František Bobák

j.f.bobak@seznam.cz

760 01 Zlín, Podhoří-K.Světlé 488, Czech Republic

+420.739219468

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode